Voor organisaties

BEDRIJVEN

Maatschappelijke betrokkenheid wordt binnen elke organisatie gevraagd — van klanten, partners of (potentiele) teamleden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt daarmee steeds meer het nieuwe ,normaal'. De in rap tempo veranderende samenleving biedt hierin volop kansen. De kunst is om te ontdekken bij welke van deze kansen de Happy Factor van jouw team aansluit.

ONDERWIJS

"Learning for jobs that don't exist today." Hoe de toekomst, en daarmee ook het werkveld, eruit zal zien is nog onbekend. Dit maakt dat de manier waarop wij jongeren opleiden hierop moet worden aangepast. Dit biedt mogelijkheden voor een nieuw interactief curriculum. Het gaat niet meer alleen om kennisoverdracht. De student en docent hebben andere vaardigheden nodig (21st Century Skills) om aan te sluiten bij onze snel ontwikkelende en kantelende maatschappij. Het onderwijs vraagt meer om coaching/facilitatie dan (alleen maar) lesgeven.

GEMEENTEN

Happy Factors geeft gemeenten een overzicht van de (wijk)initiatieven in haar stad. Tevens maakt Happy Factors het mogelijk voor gemeenten om dergelijke initiatieven te ondersteunen en te monitoren. Happy Factors versterkt de gemeente, in haar steeds veranderende rol, haar burgers efficient te faciliteren. Daarnaast heeft het samenbrengen van de initiatieven uit een stad/regio op een gezamenlijk platform een verbindende functie. De verschillende projecten vinden elkaar online en kunnen elkaar hierdoor versterken.