Gemeenten

Verbinding voor een mooie omgeving

Happy Factors is er op ingericht om aan te sluiten op de behoefte van de (wijk)initiatieven en die van de ambtelijke organisatie en om deze duurzaam met elkaar te verbinden. Door aan te sluiten op de behoefte, wordt er snel een breed draagvlak gecreëerd en wordt er een goede start gemaakt.

We versterken de bestaande structuren en zorgen ervoor dat iedereen in de stad/wijk heel makkelijk verbinding kan maken en samen kan werken. Want samen maken we onze omgeving mooier!

Efficiënte en hoogwaardige facilitatie van wijkinitiatieven

Happy Factors blijft nauw betrokken en stuurt op kwaliteit en borging van de aanpak. (Wijk)coaches kunnen bijvoorbeeld worden ondersteund en geleerd hoe ze de tools zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Dit in combinatie met een stabiele technische implementatie zorgt er voor dat inwoners en ambtenaren de tools autonoom kunnen gaan gebruiken.

De deelnemers hebben allemaal hun verantwoordelijkheid en staan direct in verbinding met elkaar. Het zorgt er voor dat de burger zijn rol kan vervullen en niet hoeft te klagen.

Er wordt daarnaast overzicht gecreërd van wat er speelt in de stad. Succesfactoren worden duidelijk en ook waar in het proces goede initiaiteven stranden. De gemeente is hierdoor in staat om veel (wijk)initiatieven efficiënt en kwalitatief hoogwaardig te faciliteren.

Als één team naar een duurzame toekomst

Met de aanpak van Happy Factors wordt er een cyclus op gang gebracht. Dit begint met het goed luisteren naar en het analyseren van wat er speelt in de stad of wijk. Want in elke stad of wijk gebeurt al zo ontzettend veel. Er zit al zoveel kracht in hele mooie initiatieven. Als de behoefte en de ‘structuur’ in beeld is, gaan we gezamenlijk bepalen waar welke (off- en online) tools ingezet kunnen worden. Vervolgens gaan we in samenspraak implementeren en doen!