Bedrijven

Vanuit de vraag naar meer maatschappelijke betrokkenheid grijpen organisaties de kansen aan die vanuit de veranderende maatschappij gecreëerd worden; kansen die collega’s of werknemers gelukkiger maken, die toekomstgerichte innovaties mogelijk maken of die leiden tot een stabiele groei.

Een gelukkige werkvloer in een duurzame organisatie

Laten we de kansen die ontstaan door de veranderende omgeving op een leuke, uitdagende manier aanpakken, zodat er meer geluk ontstaat op de werkvloer en collega’s hun talenten kunnen benutten. Happy Factors activeert jouw collega’s offline in een Happy MeetUp en ondersteunt ze vervolgens online bij het proces en de (onderlinge) communicatie om hun projecten te realiseren.

Continuïteit en borging in de organisatie zijn van belang. We willen niet alleen een leuke middag, maar ook op een plezierige manier duurzame gedragsverandering op gang brengen en echt duurzame waarde creëren voor de organisatie en de omgeving.

De voordelen van Happy Factors

Meer geluk op de werkvloer zorgt voor...
  • hogere creativiteit
  • hogere efficiëntie
  • minder ziekteverzuim
  • minder personeelsverloop
Duurzaam doen zorgt voor...
  • kostenbesparing
  • milieubewuster
  • toekomstbestendig
  • harde en zachte waardecreatie