Onderwijs

Samen aan duurzaamheid werken

Happy Factors activeert studenten om maatschappelijke projecten te doen vanuit een intrinsieke motivatie (verantwoordelijk burgerschap). Dit start met een Happy MeetUp op locatie. Een inspirerende en actieve bijeenkomst welke aansluit bij het niveau van de studenten. Hierin brengen we Studenten van bewustzijn naar dromen en vervolgens naar actie in de vorm van een concreet project. Na de MeetUp gaan de studenten aan de slag met de projecten in een unieke online omgeving. De online omgeving biedt de tools om:

• samen te werken
• te verbinden (met elkaar, maar ook met personen/organisatie buiten school)
• te ondersteunen. De coaching module maakt het mogelijk voor de docent om de projecten eenvoudig te volgen en te ondersteunen.

De aanpak van Happy Factors is geen lesmethode, maar sluit naadloos aan bij de huidige curricula en is daardoor makkelijk in te passen, bij vakken als Burgerschap, ondernemersvaardigheden of binnen de keuzevrije ruimte. Hierdoor levert het geen extra belasting op voor de docent of student. Sterker nog: het kan ontlasten, doordat alles ondergebracht wordt in een systeem.

 
Coachen en faciliteren

Dit vraagt ook 21st Century Skills van de docent (teaching vs coaching). Om docenten hierin te faciliteren, heeft Happy Factors een ‘train-de- trainer’-programma ontwikkeld met bijbehorende tools. Docenten krijgen een aantal masterclasses dat erop is gericht studenten te ondersteunen en te coachen bij het leren van Ondernemend Gedrag en Verantwoord Burgerschap. De combinatie van eigen ervaring en de masterclasses zorgen voor borging en continuïteit binnen de organisatie. Gezamenlijk kunnen we kijken welke masterclasses wenselijk zijn voor het team.

De combinatie van eigen ervaring en de masterclasses zorgt voor borging en continuïteit binnen de organisatie. De aanpak van Happy Factors is geen lesmethode, maar sluit naadloos aan bij de huidige curricula en is daardoor makkelijk in te passen.

Samenvattend zijn de voordelen van duurzaam onderwijs:
  • Studenten leren 21st Century Skills; waardoor zij worden klaargestoomd voor de steeds veranderende maatschappij waarin zij straks werkzaam zullen zijn.
  • Geeft handen en voeten aan lessen (actief) burgerschap, ondernemend gedrag en/ of keuze vrije ruimte.
  • Docenten anticiperen op veranderend onderwijs, passend bij de wensen van het werkveld
  • Meer geluk bij docenten en studenten.
  • Groter sociaal en ecologisch duurzaam bewustzijn bij studenten en docenten.