Geluk

Definitie van geluk

Als je iemand vraagt of hij of zij gelukkig is, dan krijg je bijna altijd wel een duidelijk antwoord. Je lijkt namelijk altijd wel in staat te zijn om te bepalen of je gelukkig bent of niet. We hebben alleen wel moeite om te verwoorden wat ‘geluk’ is, hoe je het moet omschrijven.

Wetenschappers hebben zich over deze vraag gebogen en zijn tot de conclusie gekomen dat ‘geluk’ is te definiëren als ‘tevredenheid met het leven’. Uiteraard blijft dit een subjectieve verwoording, maar dat is haast inherent aan de persoonlijke invulling die geluk veelal heeft.

Definitie van geluk

Als je iemand vraagt of hij of zij gelukkig is, dan krijg je bijna altijd wel een duidelijk antwoord. Je lijkt namelijk altijd wel in staat te zijn om te bepalen of je gelukkig bent of niet. We hebben alleen wel moeite om te verwoorden wat ‘geluk’ is, hoe je het moet omschrijven.

Want als geluk tegelijk zo persoonlijk en zo breed is, wat bepaalt dan je geluk? Hoe kom je erachter wat je gelukkig maakt en wat je ongelukkig maakt? En hoeveel invloed heb je daar eigenlijk op?

Invloed op geluk

Geluk is niet een abstract begrip waar je geen invloed op hebt,
Er wordt veel onderzoek gedaan naar wat je gelukkig maakt en wat nu invloed heeft op je geluk.

Je eigen invloed op je geluk

Je zou het niet altijd zeggen, maar je hebt een behoorlijke invloed op je eigen geluk. Alleen al hoe je denkt en hoe je doet bepaalt 40% van je geluk. Dat is bijna de helft! Dus door bewust te zijn van je gedrag en je gedachten kan je jezelf al gelukkiger maken.

Genetische invloed op je geluk

Uit onderzoek naar één- en twee-eiige tweelingen blijkt dat de helft van ons geluk wordt bepaald door aanleg, door de genen die we van onze ouders hebben meegekregen. Je zal soms boven of onder dit ‘basisniveau’ van geluk zitten, maar je keert er altijd naar terug.

Invloed van levensomstandigheden op je geluk

Het druist tegen ons gevoel in, maar slechts 10% van ons geluk wordt bepaald door onze levensomstandigheden. Of we nu arm of rijk zijn, gezond of ongezond, het heeft maar een kleine invloed op ons geluk.

Elementen van geluk

Als je je bewust bent van de elementen van geluk, kun je jouw geluk en dat van anderen vergroten. Dit wil niet zeggen dat als één van de
elementen niet heel sterk ingevuld wordt dat je gelijk ongelukkig bent. Het is juist een kans om je geluk te vergroten.

Geluk bij Happy Factors
Happy Projects helpen jou je geluk te vergroten

Het werken met Happy Factors draagt in ieder geval bij aan 4 van de 5 elementen, tenzij ‘Bewegen’ in één van je projecten of in jouw manier van werken zit. Dan is het 5 van de 5!

Je werkt vanuit een intrinsieke motivatie. Iemand wordt vooral intrinsiek gemotiveerd als hij of zij werkt vanuit een volledige autonomie (zelfstandigheid, vrijheid) en vaak ook met de talenten die iemand heeft.

Per Happy Project wordt gevraagd op welke elementen dit bijdraagt aan jouw geluk. Dit vergroot het bewustzijn bij jezelf en deze waarden kunnen ook door andere projectleden worden gezien. Om zo gelukkig mogelijk te zijn, wil je in je projecten aan alle elementen werken.